• Баннер内页画板 5

Компанийн тойм

Компанийн тойм

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэнгийн нэг хэсэг

Бид үйлдвэрлэлийн иж бүрэн гинжин хэлхээтэй, бид бэлтгэхээс эхлээд үйлдвэрлэл хүртэл хадгалах хүртэл нэг цэгийн үйлчилгээг түргэн шуурхай гүйцэтгэж чадна

Үйлдвэрлэлийн ажлын хэсэг

Манайх 2500 гаруй мэргэжилтэй ажилчидтай.Автомат болонхагас автомат машин, тоног төхөөрөмж, бид том хэрэгцээг хангаж чаднабогино хугацаанд захиалгын хэмжээ.